Bưu điện văn hóa xã Cà Lúi

  • Mã bưu điện: 622540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cà Lúi
  • Địa chỉ: Buôn Ma Đỉa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573606078