Bưu điện Phú Yên

  • Mã bưu điện: 620900
  • Bưu cục: Bưu cục Phú Yên
  • Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 02573823607