Bưu điện văn hóa xã Bình Nhân

  • Mã bưu điện: 304470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Nhân
  • Địa chỉ: Thôn Bình Tiến, Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 0357965065