Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Hòa Tiến

  • Mã bưu điện: 556671
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Hòa Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
  • Điện thoại: 0236.3798779