Bưu điện Thịnh Đức

  • Mã bưu điện: 251620
  • Bưu cục: Bưu điện Thịnh Đức
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Chanh, Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083846103