Bưu điện Thanh Vinh

  • Mã bưu điện: 293880
  • Bưu cục: Bưu điện Thanh Vinh
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 02103820313