Bưu điện Thái Thụy

  • Mã bưu điện: 412800
  • Bưu cục: Bưu điện Thái Thụy
  • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.753474