Bưu điện Tân Trào

  • Mã bưu điện: 302910
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Trào
  • Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 02073830524