Bưu điện Sư Vạn Hạnh

  • Mã bưu điện: 740310
  • Bưu cục: Bưu điện Sư Vạn Hạnh
  • Địa chỉ: Sô´784, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Số 12, Quận 10
  • Điện thoại: 02838632572