Bưu điện Phạm Văn Hai

  • Mã bưu điện: 736400
  • Bưu cục: Bưu điện Phạm Văn Hai
  • Địa chỉ: Sô´80, Đường Tân Sơn Hoà, Phường Số 2, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: 02839912885