Bưu điện Tân Sơn Nhất TC (EMS)

  • Mã bưu điện: 736515
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Sơn Nhất TC (EMS)
  • Địa chỉ: Đường Phổ Quang, Phường Số 2, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: