Bưu điện Quận 10

  • Mã bưu điện: 740500
  • Bưu cục: Bưu điện Quận 10
  • Địa chỉ: Sô´157, Đường Lý Thái Tổ, Phường Số 9, Quận 10
  • Điện thoại: 02839270072