Bưu điện văn hóa xã VHX Láng Le

  • Mã bưu điện: 738333
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Láng Le
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02838773430