Bưu điện Chợ Đệm

  • Mã bưu điện: 738010
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Đệm
  • Địa chỉ: Sô´A13/1D, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02837600000