Bưu điện Sòng

  • Mã bưu điện: 521174
  • Bưu cục: Bưu điện Sòng
  • Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 0943406333