Bưu điện văn hóa xã Phường 3

  • Mã bưu điện: 521180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 3
  • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 02333857748