Bưu điện văn hóa xã Gio Mai

  • Mã bưu điện: 521650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Mai
  • Địa chỉ: Thôn Mai Xá, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333824300