Bưu điện TMĐT Đông Hà

  • Mã bưu điện: 521065
  • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Đông Hà
  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 02333829888