Bưu điện khai thác cấp 2 KT Vĩnh Linh

  • Mã bưu điện: 521820
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vĩnh Linh
  • Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333820173