Danh sách bưu điện Vĩnh Linh bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị, tìm mã bưu điện: Bưu điện Vĩnh Linh, Bưu điện KHL Vĩnh Linh, Bưu điện Rú Lịnh, Bưu điện Chợ Do, Bưu điện Bến Quan, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Nam, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Kim, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Tú, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thái, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chấp, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Long, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hiền, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thạch, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khê, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lâm, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thành, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thủy, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Giang, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hà, Bưu điện văn hóa xã Thị trấn Cửa Tùng, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vĩnh Linh, Hòm thư Công cộng Xã Vĩnh Ô, Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Vĩnh Linh

Bưu điện Vĩnh Linh

 • Mã bưu điện: 521800
 • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Linh
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333621696

Bưu điện KHL Vĩnh Linh

 • Mã bưu điện: 522175
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Vĩnh Linh
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333820216

Bưu điện Rú Lịnh

 • Mã bưu điện: 521850
 • Bưu cục: Bưu điện Rú Lịnh
 • Địa chỉ: Thôn Nông Trường, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333820333

Bưu điện Chợ Do

 • Mã bưu điện: 522080
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Do
 • Địa chỉ: Thôn An Du Đông 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333823769

Bưu điện Bến Quan

 • Mã bưu điện: 521930
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Quan
 • Địa chỉ: Khóm 11, Thị Trấn Bến Quan, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333822204

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Nam

 • Mã bưu điện: 521830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Nam
 • Địa chỉ: Thôn Nam Cường, Xã Vĩnh Nam, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333620131

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung

 • Mã bưu điện: 521840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung
 • Địa chỉ: Thôn Thủy Trung, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333820128

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Kim

 • Mã bưu điện: 521851
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Kim
 • Địa chỉ: Thôn Hương Bắc, Xã Vĩnh Kim, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333820827

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Tú

 • Mã bưu điện: 521890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Tú
 • Địa chỉ: Thôn Hà Kè, Xã Vĩnh Tú, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333820165

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thái

 • Mã bưu điện: 521870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thái
 • Địa chỉ: Thôn Thử Luật, Xã Vĩnh Thái, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333621290

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chấp

 • Mã bưu điện: 521900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chấp
 • Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333620130

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Long

 • Mã bưu điện: 521920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Long
 • Địa chỉ: Thôn Sa Bắc, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333820176

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa

 • Mã bưu điện: 522040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333820129

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hiền

 • Mã bưu điện: 522090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hiền
 • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333823272

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thạch

 • Mã bưu điện: 522110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thạch
 • Địa chỉ: Thôn An Đông, Xã Vĩnh Thạch, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333823512

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khê

 • Mã bưu điện: 521916
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khê
 • Địa chỉ: Thôn Đá Moọc, Xã Vĩnh Khê, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333702060

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lâm

 • Mã bưu điện: 522000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Tiên Mỹ, Xã Vĩnh Lâm, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333888201

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thành

 • Mã bưu điện: 522060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thành
 • Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333823510

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thủy

 • Mã bưu điện: 521980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333888229

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Giang

 • Mã bưu điện: 522070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Giang
 • Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Vĩnh Giang, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333823281

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Sơn

 • Mã bưu điện: 522020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Huỳnh Thượng, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333888332

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hà

 • Mã bưu điện: 521958
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hà
 • Địa chỉ: Thôn Rào Trường, Xã Vĩnh Hà, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 0901964656

Bưu điện văn hóa xã Thị trấn Cửa Tùng

 • Mã bưu điện: 522140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thị trấn Cửa Tùng
 • Địa chỉ: Khu phố An Hòa II, Thị Trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333823511

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vĩnh Linh

 • Mã bưu điện: 521820
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vĩnh Linh
 • Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: 02333820173

Hòm thư Công cộng Xã Vĩnh Ô

 • Mã bưu điện: 521969
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Vĩnh Ô
 • Địa chỉ: Bản 2, Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Vĩnh Linh

 • Mã bưu điện: 522174
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Vĩnh Linh
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh
 • Điện thoại: