Bưu điện Quảng Trạch

  • Mã bưu điện: 512200
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Trạch
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 02323517887