Bưu điện Phố Tăng

  • Mã bưu điện: 412520
  • Bưu cục: Bưu điện Phố Tăng
  • Địa chỉ: Thôn Tăng, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273.851268