Bưu điện Pác Khuông

  • Mã bưu điện: 244700
  • Bưu cục: Bưu điện Pác Khuông
  • Địa chỉ: Thôn Pác Khuông, Xã Thiện Thuật, Huyện Bình Gia
  • Điện thoại: 02053734001