Bưu điện văn hóa xã Đồng Ý

  • Mã bưu điện: 245100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Ý
  • Địa chỉ: Thôn Khau Ràng, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053837292