Bưu điện Ngũ Hành Sơn

  • Mã bưu điện: 556920
  • Bưu cục: Bưu điện Ngũ Hành Sơn
  • Địa chỉ: Sô´376, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn
  • Điện thoại: 0236.3950666