Bưu điện Mỏ Bạch

  • Mã bưu điện: 251210
  • Bưu cục: Bưu điện Mỏ Bạch
  • Địa chỉ: Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083759162