Bưu điện Lưu Hoàng

  • Mã bưu điện: 157180
  • Bưu cục: Bưu điện Lưu Hoàng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thanh Bồ, Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 33775102