Bưu điện văn hóa xã Giang Biên

  • Mã bưu điện: 126000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giang Biên
  • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Giang Biên, Quận Long Biên
  • Điện thoại: