Bưu điện Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Bắc

  • Mã bưu điện: 100910
  • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Bắc
  • Địa chỉ: Lô 38E, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02437683639