Bưu điện Long Biên

  • Mã bưu điện: 125000
  • Bưu cục: Bưu điện Long Biên
  • Địa chỉ: Sô´366, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên
  • Điện thoại: 02438770123