Bưu điện KHL Mê Linh

  • Mã bưu điện: 142240
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Mê Linh
  • Địa chỉ: Sô´49, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438165018