Bưu điện văn hóa xã Hoà Lâm

  • Mã bưu điện: 157210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Lâm
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trạch Bái, Xã Hoà Lâm, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 02485883969