Bưu điện văn phòng BĐH Ba Vì

  • Mã bưu điện: 154719
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Ba Vì
  • Địa chỉ: Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: