Bưu điện Lê Trọng Tấn

  • Mã bưu điện: 120795
  • Bưu cục: Bưu điện Lê Trọng Tấn
  • Địa chỉ: Sô´244a, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân
  • Điện thoại: 024.32216097