Bưu điện KTX SamSung 2

  • Mã bưu điện: 256847
  • Bưu cục: Bưu điện KTX SamSung 2
  • Địa chỉ: Xóm Ga Đội 5, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 0911232576