Bưu điện KHL Phổ Yên

  • Mã bưu điện: 256815
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Phổ Yên
  • Địa chỉ: Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 02083863101