Bưu điện khai thác cấp 2 KT Định Hóa

  • Mã bưu điện: 254410
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Định Hóa
  • Địa chỉ: Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 02083878200