Bưu điện khai thác cấp 2 Hải Hà

  • Mã bưu điện: 206590
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Hải Hà
  • Địa chỉ: Phố 4a Chu Văn An, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033879111