Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Tây Ninh

  • Mã bưu điện: 840100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tây Ninh
  • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763814416