Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tân Biên

  • Mã bưu điện: 842220
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Biên
  • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên
  • Điện thoại: 02763874206