Bưu điện văn hóa xã Phước Minh

  • Mã bưu điện: 841791
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Minh
  • Địa chỉ: Ấp B1, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu
  • Điện thoại: 02763775480