Kiốt bưu điện Thạnh Bình

  • Mã bưu điện: 842222
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Thạnh Bình
  • Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên
  • Điện thoại: 02763740924