Bưu điện văn hóa xã Phước Vinh 1

  • Mã bưu điện: 842440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Vinh 1
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 1, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02763786544