Bưu điện TMĐT Tây Ninh

  • Mã bưu điện: 841052
  • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Tây Ninh
  • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763821699