Bưu điện Hòa Cường Nam

  • Mã bưu điện: 552530
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Cường Nam
  • Địa chỉ: Sô´50, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3737555