Bưu điện Hà Đông

  • Mã bưu điện: 150000
  • Bưu cục: Bưu điện Hà Đông
  • Địa chỉ: Sô´4, Đường Quang Trung ( 0 Số ), Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 024.33824254