Bưu điện Yên Thái

  • Mã bưu điện: 124600
  • Bưu cục: Bưu điện Yên Thái
  • Địa chỉ: Sô´552, Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ
  • Điện thoại: 024.37591088