Bưu điện Đông Vệ

  • Mã bưu điện: 441430
  • Bưu cục: Bưu điện Đông Vệ
  • Địa chỉ: Sô´179, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373951216