Bưu điện Đồng Quang

  • Mã bưu điện: 251540
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Quang
  • Địa chỉ: Sô´413, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083750247