Bưu điện DataPost Data Post – HN

  • Mã bưu điện: 100930
  • Bưu cục: Bưu cục DataPost Data Post – HN
  • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 02437950713